โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดสามต้าว และวัดเมืองสอง
ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเพิ่มเติม

Scroll to Top