วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยของเราต่อไป

กิจกรรมเพิ่มเติม

Scroll to Top