วันที่ 24 สิงหาคม 2566 โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเพิ่มเติม

Scroll to Top