วันที่ 22 สิงหาคม 2566 โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มการศึกษาแม่สลองใน ณ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

กิจกรรมเพิ่มเติม

Scroll to Top