กิจกรรม

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ได้จัดกิจกรรมเดินทางไ...

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่อในวันพ่อแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ลงนามถวา...

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาไทย

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนต...

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์...

กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถั...

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ได้จัดกิจกรรมถวายเทีย...

กิจกรรมวันยาเสพติดโลก

กิจกรรมสวนสนาม ลูกเสือ/เนตรนารี โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวง...

กิจกรรมสวนสนามลูกเสือ/เนตรนารี ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมสวนสนาม ลูกเสือ/เนตรนารี โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวง...
Scroll to Top