วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาไทยให้กัยครูภาษาไทยในศูนย์การเรียนรู้

กิจกรรมเพิ่มเติม

Scroll to Top