ที่ตั้งโรงเรียน

LINE_ALBUM_ทำบุญโรงเรียน_๒๒๐๙๐๖_312
S__134914229
LINE_ALBUM_scout parade ceremon_๒๓๐๗๐๓_310
LINE_ALBUM_กีฬาสีภายใน_๒๒๑๑๐๑_40
LINE_ALBUM_ลูกเสือสำรอง สามัญ_๒๓๐๓๑๘_9
LINE_ALBUM_ลูกเสือสำรอง สามัญ_๒๓๐๓๑๘_19
LINE_ALBUM_วันต่อต้านยาเสพติดวันงดสูบบหรี่กำจัด_234
S__134914234
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ที่ตั้งโรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์4)

เลขที่ 9 หมู่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110

Scroll to Top