โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ได้นำนักเรียนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนมาคัดกรองเพื่อให้มีสถานะทางทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง

Scroll to Top