วันที่ 10-11 มกราคม 2567 โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ได้พานักเรียนโรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3ไปทัศนศึกษา ที่งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย และ ศูนย์การเรียนรู้ อบจ.เชียงราย (Discovery Center)

Scroll to Top