โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ขอแสดงความยินดีกับ
ครูพูลศิริ เมธีรัตนกูล และครูนิชาภัทร สว่างถาวรกุล
ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง ด้วยความยินดียิ่ง

ประกาศเพิ่มเติม

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ยินดีต้อนรับครูธีร์จุฑา แจ้งสว่าง

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ยินดีต้อนรับครูธีร์จุฑ...

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ประกาศวันเปิดถาคเรียนท...

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ขอแสดงความยินดีกับรองณัฐพล ศรีวิชัย

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ขอแสดงความยินดีกับ รอง...
Scroll to Top