โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และเดินรณรงค์โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย

Scroll to Top