วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายกิตติกร ต๊ะคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 นายไกรวิชญ์ วงศ์สุรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ผู้ปกครอง ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการ และสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

Scroll to Top