นายกิตติกร ต๊ะคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ได้มอบทุนให้กับนักเรียนที่ได้รับเงินทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 52 คน

ประกาศเพิ่มเติม

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ยินดีต้อนรับครูธีร์จุฑา แจ้งสว่าง

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ยินดีต้อนรับครูธีร์จุฑ...

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ประกาศวันเปิดถาคเรียนท...

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ขอแสดงความยินดีกับรองณัฐพล ศรีวิชัย

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ขอแสดงความยินดีกับ รอง...
Scroll to Top