โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มแม่สลองใน

เมื่อวันที่ 25-27 ธันวาคม 2566 โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน ณ สนามกีฬาบ้านห้วยมุ ซึ่งได้รับรางวัล ดังนี้
1.กีฬาเปตองชาย ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2.กีฬาฟุตบอลชาย ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1
3.กีฬาแชร์บอลหญิง ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1
Scroll to Top