Author name: noppadon

ขอเชิญร่วมลงนามเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 69 พรรษา 2 เมษายน 2567 ขอน้อมเกล้าฯถวายแด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 69 […]

ขอเชิญร่วมลงนามเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 69 พรรษา 2 เมษายน 2567 ขอน้อมเกล้าฯถวายแด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน Read More »

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ขอแสดงความยินดีกับ ครู

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง Read More »

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ได้พานักเรียนไปทัศนศึกษานอกห้องเรียน

วันที่ 10-11 มกราคม 2567 โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ได้พานักเรียนไปทัศนศึกษานอกห้องเรียน Read More »

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ได้จัดกิจกรรมเดินทางไ

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี Read More »

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ได้นำนักเรียนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนมาคัดกรองเพื่อให้มีสถานะทางทะเบียน

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ได้นำนักเรียนที่ไม่มี

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ได้นำนักเรียนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนมาคัดกรองเพื่อให้มีสถานะทางทะเบียน Read More »

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ได้นำนักเรียนเข้าร่วม

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน Read More »

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ยินดีต้อนรับครูธีร์จุฑา แจ้งสว่าง

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ยินดีต้อนรับครูธีร์จุฑ

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ยินดีต้อนรับครูธีร์จุฑา แจ้งสว่าง Read More »

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ประกาศวันเปิดถาคเรียนท

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 Read More »

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ขอแสดงความยินดีกับรองณัฐพล ศรีวิชัย

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ขอแสดงความยินดีกับ รอง

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ขอแสดงความยินดีกับรองณัฐพล ศรีวิชัย Read More »

Scroll to Top