ประกาศ

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ขอแสดงความยินดีกับ ครู […]

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง Read More »

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ยินดีต้อนรับครูธีร์จุฑา แจ้งสว่าง

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ยินดีต้อนรับครูธีร์จุฑ

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ยินดีต้อนรับครูธีร์จุฑา แจ้งสว่าง Read More »

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ประกาศวันเปิดถาคเรียนท

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 Read More »

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ขอแสดงความยินดีกับรองณัฐพล ศรีวิชัย

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ขอแสดงความยินดีกับ รอง

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ขอแสดงความยินดีกับรองณัฐพล ศรีวิชัย Read More »

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ขอแสดงความยินดีกับครูรัตนาภรณ์ ปันสี ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ขอแสดงความยินดีกับครูร

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 ขอแสดงความยินดีกับครูรัตนาภรณ์ ปันสี ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย Read More »

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 มอบทุนให้กับนักเรียนที่ได้รับเงินทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1

นายกิตติกร ต๊ะคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถ

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 มอบทุนให้กับนักเรียนที่ได้รับเงินทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 Read More »

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ประกาศเพิ่มเติม โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ร่วมต

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ Read More »

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนบดี วรรณโชติ ที่ได้คะแนน RT 100 คะแนน

ประกาศเพิ่มเติม ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนบดี วรรณโชติ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนบดี วรรณโชติ ที่ได้คะแนน RT 100 คะแนน Read More »

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ประกาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศเพิ่มเติม โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ประกา

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ประกาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Read More »

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 งดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลในทุกโอกาส

ประกาศเพิ่มเติม โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ประกา

โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 งดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลในทุกโอกาส Read More »

Scroll to Top